Supersmarta ungar har fötts över hela världen

Indigobarnen kommer nu, och det man vet om dem är att de har en IQ mellan 160-170, Einstein hade 150, och genigränsen går vid 130 och man vet att de har en helt annan DNA än vi.

Man anser också att flest fötts i Kina, och det ser ut som om de alla lever i den fjärde dimensionen redan ifrån början.

Idag fick vi en ny kategori; paradigmskiftet
David Palmer, film 3, säger idag att den 20 mars 2015 är den första dagen i den nya världen, och att paradigmskiftet många av oss har känt av startar nu. Idag har man t.ex, släppt nyheten att vi kan trycka nya näsor i 3D, se film 4. Vi går mot stora medicinska genombrott inte minst avseende cancer.

Människan kommer att börja tänka helt nytt, se film 5, och det är inte en dag för sent.

En läsare skrev angående min artikel om att planeten delar upp sig nu: Det är intressanta iakttagelser du gör här 3D-4D människor inte minst. Har läst Dolores tidigare men det är först nu jag börjar se sammanhanget. Praktiskt märker jag det så att 3D-människor blir allt mer aggressiva med att rättfärdiga sin ståndpunkt. Tidigare sa de att jag var tokig, rökte hasch och var skadad. Nu ser jag blixtar i ögonen, nästan som hat. Som också kan uppfattas som avundsjuka, men också en tomhet.

4D-människor blir allt friare, det märks på kroppshållningen, sättet att tala är friare och med en ökande acceptans av olikheter. Här verkar också allt möjligt, inga problem. Alla får plats och ingen lämnas ensam.

Första näthatet trots 20 000 artiklar ute:
Första näthatet jag har sett kom in igår, och det är en text som skrivits till en av mina läsare, och jag kommer inte att publicera det som kommentar eftersom det uteslutande är skrivet av en 3D-människa för att såra / halshugga / tysta min läsare. Skribenten är förmodligen sjuk, manisk, pervers, omänsklig och behöver växa upp.

”Sjukt LÄSARENS NAMN. Ja du måste vara manisk, minst.
Vad du vill… har ju inget med verkligheten att göra = yin/kvinna + yang/man.

Det finns (Sic!) imnget sådant som ”könlösa” – du finns till med det det kön du har. Sluta och vara pervo och omänsklig.

Väx upp.”

This 12-Year-Old Has Higher IQ Than Einstein
A 12-year-old schoolgirl has been accepted into Mensa International after learning she is more intelligent than both Albert Einstein and Stephen Hawking. Olivia Manning, from Liverpool, succeeded to get a massive score in an IQ test of 162 – well above the 100 average. Her score is not only two points better than famous physicist Einstein and Professor Stephen Hawking, but puts her in the top one per cent of smart people in the entire world.

10329157_715641448501656_1619885875255262453_n